સંયુક્ત તાલીમ / અમેરિકાના લેવીસ શહેરમાં ભારતીય-અમેરિકી સૈન્યની સંયુક્ત તાલીમ યુદ્ધાભ્યાસ

Sep 16,2019 3:55 PM IST

અમેરિકાના લેવીસ શહેરમાં ભારતીય-અમેરિકી સૈન્યની સંયુક્ત તાલીમ શરૂ કરાઈ છે. આ તાલીમને યુદ્ધાભ્યાસ નાં આપવામાં આવ્યું છે. ‘યુદ્ધાભ્યાસ’; માં ભારત-અમેરિકાનાં સૈન્યે સઘન તાલીમ લીધી હતી. એકબીજાની સૈન્ય તકનીક અને સારિરીક સૌષ્ઠવ,ચપળતાનું નિદર્શન કરાવ્યું હતુ. ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલાં ઉત્તરભારતીય લોકગીત પર ભારત-અમેરિકી બંને સૈન્ય નૃત્ય કરતા હોય તેવો વીડિયો વાઈરલ થયો હતો.