લાઈફ ડિઝાઈન વિથ મયંક રાવલ / સો.મીડિયાના વ્યસનથી મુક્તિ મેળવવી હોય તો માત્ર સવા રૂપિયાનો ખર્ચ થશે

Jan 09,2020 1:51 PM IST

આજનો માણસ સોશિયલ મીડિયાનો વ્યસની બની ગયો છે.માણસ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વિદેશમાં વસતા વ્યક્તિને મિત્ર બનાવે છે.જોકે આજ માણસ બાજુમાં રહેતા વ્યક્તિને મિત્ર બનાવી શકતો નથી.આ અને આવી અનેક સમસ્યાઓ સોશિયલ મીડિયાના કારણે પેદા થઈ છે.સોશિયલ મીડિયામાં કોઈ પોસ્ટ પર લાઈક્સ મેળવી ખુશ થતો માણસ ન ખબર પડતા આ મીડિયાનો બંધાણી થઈ ચૂક્યો છે.સોશિયલ મીડિયાના વ્યસનીઓને સાજા કરવા માટે મનોવૈજ્ઞાનિકની મદદ પણ લેવી પડતી હોય છે.જોકે આ સમસ્યાના સમાધાન માટે વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં પણ ઉપાય છે.જાણીતા વાસ્તુ એક્સપર્ટ મયંક રાવલ પાસે જાણીએ કે શું છે આ ઉપાયો.