અમદાવાદ માદલપુર ગરનાળા પાસે લોખંડના ગર્ડર નીચે બસ ફસાઈ, ટાયરની હવા ઓછી કરી બહાર કાઢી

Oct 16,2019 11:22 PM IST

અમદાવાદ: શહેરના માદલપુરના ગરનાળા પાસે લોખંડના મોટા ગર્ડર નીચે ગુજરાત એસ.ટી. ની બસ ફસાઈ ગઈ હતી. ડ્રાયવરે બસ આગળ પાછળ કરી બસ કાઢવા પ્રયત્ન કર્યો. પણ બસની ઉપરના એ.સી. ડક્ટના પતરા તૂટી ગયા અને બસ નીકળી નહીં. એ પછી બસના ડ્રાયવર અને કંડક્ટરે બસના ટાયરમાંથી થોડી કાઢી હતી જેથી બસ થોડી નીચી થઈ અને પછી બસ નીકળી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો વિનય દવે નામના કલાકારે બનાવી સેશિયલ મીડિયામાં મુકતા વાયરલ થયો છે.