રાજકોટમાં દિવ્યાંગ બાળકોએ તલવાર અને દિવડા રાસ રમી સૌને મંત્રમુગ્ધ કર્યા

Oct 05,2019 4:12 PM IST

રાજકોટઃ શહેરમાં વી.ડી.પારેખ અંધ મહિલા વિકાસ ગૃહ દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી દિવ્યાંગ બાળકો માટે પ્રાચીન ગરબીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ વર્ષે પણ દિવ્યાંગ બાળકોએ તલવાર રાસ અને દિવડા રાસ કરી સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. નવરાત્રીમાં આ બાળકો અવનવા રાસ રમે છે. જેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે છે.