વૈશ્વિક આતંકી / આજે UN મસૂદ અઝહર વૈશ્વિક આતંકી જાહેર કરી શકે છે

May 01,2019 2:12 PM IST

આજે મસૂદ અઝહર વૈશ્વિક આતંકી જાહેર થઈ શકે છે.ચીન વીટો પાછો ખેંચશે ત્યારે UN દ્વારા આજે જ આ જાહેરાત થઈ શકે છે.અમેરિકા,યૂકે,ફ્રાન્સ દ્વારા મસૂદ અઝહરને વૈશ્વિક આતંકી જાહેર કરવા UNમાં પ્રસ્તાવ રજૂ કરાયો હતો.આ સંયુક્ત પ્રસ્તાવથી ચીનપર દબાણ ઊભું થયું છે.ભારત લાંબા સમયથી આ દિશામાં કાર્યરત હતું ત્યારે પુલવામા હુમલા બાદ ભારતે ફરી પ્રયત્ન કર્યો હતો.જોકે તે સમયે ચીને વીટો વાપરી પ્રસ્તાવને મંજૂર થતા અટકાવ્યો હતો.