દુબઈ / જન-ગણ-મન સાથે દિવાળીની ઉજવણી, પોલીસે પણ ભારતીય રાષ્ટ્રગીતની ધૂન વગાડી

Oct 26,2019 6:18 PM IST

ગુરુવારે મોડી રાત્રે અહીં ધામધૂમથી દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. લગભગ 25 હજાર લોકો તેમાં સામેલ થયા હતા. દુબઈની અત્યાર સુધીની આ સૌથી મોટી ઉજવણી છે. દુબઈ ટુરિઝમ દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. દુબઈ પોલીસે ભારતના રાષ્ટ્રગીતની ધૂન વગાડીને લોકોનો જુસ્સો વધાર્યો હતો.