અમરસિંહે આઝમખાન પર સાધ્યું નિશાન, UN જઈને કપડાં ઉતરાવવા માગે છે આઝમખાન ?

Oct 14,2015 2:32 PM IST

Amar Singh Takes a Dig at Azam Khan Over UN Letter