રણોત્સવ / માણો ટેન્ટ સિટીની નાઈટનો અદભુત નજારો, ડિનરથી લઈ કલ્ચરલ એક્ટિવિટી ટૂરિસ્ટને રોમાંચિત કરી દે

Jan 01,2020 4:43 PM IST

કચ્છમાં રણોત્સવ ચાલી રહ્યો છે.રણોત્સવમાં આવતા પ્રવાસીઓ ધોરડો ખાતેની ટેન્ટ સિટીમાં રોકાવાનું પસંદ કરે છે.ટેન્ટ સિટીમાં રોકાણ કરતા પ્રવાસીઓ માટે અહીની રાત ખૂબ આનંદ આપનારી હોય છે.રાતના સમયે ટેન્ટ સિટીનો નજારો કઈક જૂદો જ હોય છે.ટેન્ટ સિટીની અંદર આવેલ હાટમાં લોકો ખરીદી કરે છે.રાત્રી ભોજન લીધા બાદ પ્રવાસીઓ માટે કલ્ચરલ એક્ટિવિટી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે.આથી કહી શકાય કે ટેન્ટ સિટીની દરેક રાત થર્ટી ફર્સ્ટની રાતને ભૂલાવી દે છે.