વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ડે / વિશ્વમાં દર 40 સેકન્ડે એક વ્યક્તિ આપઘાત કરે છે

Oct 09,2019 7:57 PM IST

વીડિયો ડેસ્કઃ આખા વિશ્વમાં 10 ઓક્ટોબરને ‘વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ડે’; તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે વર્લ્ડ હેલ્થ ઑર્ગનિઝેશન દ્વારા ‘40 સેકન્ડ ઓફ એક્શન’;ની થીમ આખા વિશ્વને આપવામાં આવી છે. સિનિયર સાઇકોલોજિસ્ટ ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણીએ આ વીડિયોમાં દિવસે-દિવસે લોકોમાં વધતી જતી માનસિક સમસ્યા પર વાત કરી છે.