આઉટીંગ / ફરી ફોટોગ્રાફર્સ પર ભડક્યાં રિષી કપૂર, બોલ્યાં ‘ચિલ્લાને કા નહીં’

Nov 06,2019 5:36 PM IST

કેન્સરની સારવાર લઈને સાજા થઈને પરત ફરેલા રિષી કપૂર મીડિયા સામે ઓછા આવે છે. પરંતુ જ્યારે પણ આવે ત્યારે તેમનો આક્રમક અંદાજ જરૂર જોવા મળે છે, આ પહેલા દિવાળી પાર્ટીમાં પણ તેઓ ફોટોગ્રાફર્સ પર ગુસ્સે થયા હતા. અને શોરબકોર ન કરવા કહ્યુ હતુ ત્યારે ફરી એક વાર ફેમિલિ સાથે આઉટિંગ પર ગયેલા રિષી કપૂર ફોટોગ્રાફર્સ પર અકડાયા હતા. અને આક્રમક જોવા મળ્યા હતા.