સ્પીડ ન્યૂઝ / 36 મણ સોનાની લાલચે ધૂતારાએ અઢી કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો

Oct 26,2019 8:56 PM IST

સંજય શર્મા ઉર્ફે મહારાજે ઘરમાં સોનું હોવાનું કહી પૂજાવિધિ કરી હતી. ખાડો ખોદ્યા પછી ઘરને 15 દિવસ ન ખોલવાનું કહ્યું હતું. કેટલીક વિધિ તાપી નદીના કાંઠે પણ કરવામાં આવી હતી. આ માટે 5 કિલોથી વધુ સોનું લીધું હતું. જો કે, ઘર ખોલતાં ખાડામાંથી માત્ર સાપ નીકળ્યો હતો. આ અંકે કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.