ઘરે બેઠાં કમાણી

ટીચર સર્ચ કન્ટીટન્સિ દ્રારા તમે બેસ્ટ ટીચર શાળાને આપીને સારી કમાણી કરી શકો છો

 • ટીચર સર્ચ કન્ટીટન્સિ દ્રારા તમે બેસ્ટ ટીચર શાળાને આપીને સારી કમાણી કરી શકો છો

  ટીચર સર્ચ કન્ટીટન્સિ

  હાલ શહેરમાં ખાનગી શાળાની સંખ્યા વધતી જાય છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રનો બિઝનેસ એવો ફુલ્યો ફાલ્યો છે કે ખાનગી શાળાની સંખ્યા વધતા કોમ્પિટિશન પણ વધ્યું છે. તેવામાં ગુણવતતા સભર શિક્ષણ માટે સારી શાળામાં પણ સારા ક્વોલિફાઇડ શિક્ષકનો અભાવ જ રહેતો હોય છે આ સ્થિતિમાં જો તમે તમારી સર્ચ વેબસાઈટ દ્રારા બેસ્ટમાં બેસ્ટ ટીચર શાળાને આપશો તો શાળાની શિક્ષણની ગુણવત્તતા જળવાય રહેશે અને એક સારા લાયકાતવાળા શિક્ષકને સારી તક પણ મળી શકશે.

   

  ટીચર સર્ચ કન્ટીટન્સિ એક એવો વ્યવસાય છે જેમાં ખાસ કોઇ મૂડી રોકાણની જરૂર હોતી નથી. આ બિઝનેસમાં શાળાને તેની જરૂરિયાત મુજબ ટીચર પૂરા પાડવાના હોય છે. કેટલીક પ્રાઈવેટ શાળાઓ સાથે ટાઇઅપ કરીને તેમની જરૂરિયાત મુજબ વેલ ટ્રેન્ડ અને પ્રતિભાશાળી શિક્ષકો આ વ્યવસાય દ્રારા શાળાને પુરા પાડવામાં આવે છે.

  -માહિતી સહયોગ શૈલી પારેખ

 • કેવી રીતે કામ શરૂ શકાય
 • શું કામ કરવાનું હોય
 • મૂડી રોકાણ કેટલું કરી શકાય?
 • ?????? ??????
 • કેવી રીતે કામ શરૂ શકાય
 • શું કામ કરવાનું હોય
 • મૂડી રોકાણ કેટલું કરી શકાય?
 • ?????? ??????
??? 'કેવી રીતે કામ શરૂ શકાય' ??????...
x
?? ???

અન્ય આર્ટિકલ્સ

  કરિયર અને પરિવારનું પર્ફેક્ટ મેનેજમેન્ટ શીખવતી
  મારી બહેનપણી દિવ્ય શ્રી