ઘરે બેઠાં કમાણી

ફિનાઈલ બનાવી, વેચાણ કરીને આકર્ષક કમાણી કરો

 • ફિનાઈલ બનાવી, વેચાણ કરીને આકર્ષક કમાણી કરો

  ફિનાઇલ  એવું જંતુનાશક પ્રવાહી છે, તેનો ઉપયોગ સ્વચ્છતા જાળવા માટે ઘરથી લઇને શાળા, કોલેજ, ઓફિસ, દુકાન બધા જ સ્થળે થતો હોય છે. આ એવી પ્રોડક્ટ છે, જેની રોજિંદી જરૂરિયાત રહે છે. જો આ પ્રોડક્ટને બનાવીને તેનું વેચાણ કરવામાં આવે તો સારી એવું માર્કેટ પણ મળી રહે છે અને કમાણી પણ સારી થાય છે.

   

   

?????? ??????: ???? ???, ?????ICECD Logo

 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • કેટલી કમાણી થઇ શકે?
 • ?????? ??????
 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • કેટલી કમાણી થઇ શકે?
 • ?????? ??????
??? 'કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?' ??????...
x
?? ???

અન્ય આર્ટિકલ્સ

  કરિયર અને પરિવારનું પર્ફેક્ટ મેનેજમેન્ટ શીખવતી
  મારી બહેનપણી દિવ્ય શ્રી