ઘરે બેઠાં કમાણી
Home » Divyashree » Earn From Home » earn from home, phenyl making bisuness

ફિનાઈલ બનાવી, વેચાણ કરીને આકર્ષક કમાણી કરો

 • ફિનાઈલ બનાવી, વેચાણ કરીને આકર્ષક કમાણી કરો

  ફિનાઇલ એવું જંતુનાશક પ્રવાહી છે, તેનો ઉપયોગ સ્વચ્છતા જાળવા માટે ઘરથી લઇને શાળા, કોલેજ, ઓફિસ, દુકાન બધા જ સ્થળે થતો હોય છે. આ એવી પ્રોડક્ટ છે, જેની રોજિંદી જરૂરિયાત રહે છે. જો આ પ્રોડક્ટને બનાવીને તેનું વેચાણ કરવામાં આવે તો સારી એવું માર્કેટ પણ મળી રહે છે અને કમાણી પણ સારી થાય છે.

માહિતી સૌજન્ય: હિના શાહ, આઇસેડICECD Logo

 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • કેટલી કમાણી થઇ શકે?
 • સક્સેસ સ્ટોરી
 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • કેટલી કમાણી થઇ શકે?
 • સક્સેસ સ્ટોરી
ટેબ 'કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?' લોડિંગ...
x
રદ કરો

અન્ય આર્ટિકલ્સ

  કરિયર અને પરિવારનું પર્ફેક્ટ મેનેજમેન્ટ શીખવતી
  મારી બહેનપણી દિવ્ય શ્રી