ઘરે બેઠાં કમાણી
Home » Divyashree » Earn From Home » earn from home by laundy biissuness

લોન્ડ્રી શરૂ કરીને તમે ઘર બેઠા સારી કમાણી કરી શકો છો

 • લોન્ડ્રી શરૂ કરીને તમે ઘર બેઠા સારી કમાણી કરી શકો છો

  લોન્ડ્રી
  ઘરની બહાર જવાનું વધ્યું છે એટલે શહેર અને ગામડામાં લોન્ડ્રી ઉદ્યોગ પણ વિકસ્યો છે. સ્કૂલમાં જતાં બાળકોથી માંડી નિવૃત્ત જીવન ગાળતાં વૃદ્ધો એમ દરેક વ્યક્તિને ઇસ્ત્રીટાઇટ કપડાં પહેરવાનો આગ્રહ રાખતાં હોય છે. આ પ્રકારનો લોન્ડ્રી ઉદ્યોગ મોટા શહેરમાં તથા નાના ગામમાં પણ ચાલી શકે અને ઘણું કામ મળી શકે.

?????? ??????: ???? ???, ?????ICECD Logo

 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • ?????? ??????
 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • ?????? ??????
??? 'કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?' ??????...
x
?? ???

અન્ય આર્ટિકલ્સ

  કરિયર અને પરિવારનું પર્ફેક્ટ મેનેજમેન્ટ શીખવતી
  મારી બહેનપણી દિવ્ય શ્રી