ગાયત્રી જયંતી / ગાયત્રી મહામંત્રનો અર્થ શું છે? મંત્ર જાપ કરતી વેળાએ કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું?

how to chant gayatri mantra
X
how to chant gayatri mantra

Divyabhaskar.com

Jun 12, 2019, 11:33 AM IST

ધર્મ ડેસ્ક : ગાયત્રી મંત્રને વેદમાં ચમત્કારી અને ફાયદાકારક કહેવામાં આવ્યો છે. ચારેય વેદમાં ગાયત્રી મત્રનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. આ મંત્રમાં એટલી શક્તિ છે તે નિયમિત ત્રણ વાર તેનો જાપ કરનાર વ્યક્તિની આસપાસ નકારાત્મક શક્તિઓનો આવતી નથી. ગાયત્રી મંત્રના જાપથી ઘણા લાભ મળે છે. આ મંત્રથી બૌદ્ધિક ક્ષમતા અને મેઘા શક્તિ એટલે કે સ્મરણ શક્તિ વધે છે.


ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ


મંત્ર-  ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात्।


અર્થ-     એ પ્રાણસ્વરૂપ, દુ:ખનો નાશ કરનાર, સુખ સ્વરૂપ, શ્રેષ્ઠ, તેજસ્વી, પાપનાશક, દેવ સ્વરૂપ પરમાત્માને અમે અંતરાત્મામાં ધારણ કરીએ, એ ઈશ્વર અમારી બુદ્ધિને સન્માર્ગે પ્રેરિત કરે.

ॐ - ઈશ્વર

भू: - પ્રાણસ્વરૂપ

भुव: - દુ:ખનો નાશ કરનાર

स्व: - સુખ સ્વરૂપ

तत् - તે 

सवितु: - તેજસ્વી 

वरेण्यं - શ્રેષ્ઠ 

भर्ग: - પાપનો નાશ કરનાર 

देवस्य - દિવ્ય

धीमहि - ધારણ કરો 

धियो - બુદ્ધિ

यो - જે

न: - અમને

प्रचोदयात् - પ્રેરિત કરો

ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરતા સમયે આ વાતનું ધ્યાન રાખવું

Next Stories

    ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી