આજનો સુવિચાર:પુસ્તક વિચારવા માટે મજબૂર કરી દે છે અને જીવન પણ બદલી શકે છે, તેથી સારા પુસ્તકો વાંચો

12 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક

કહેવાય છે કે સારા પુસ્તકો વાંચવાની ટેવ ધરાવતા લોકો ક્યારેય એકલતાનો શિકાર થતા નથી. જો કોઈ પુસ્તક આપણને વિચારવા માટે મજબુર કરે છે તો સમજો કે તે પુસ્તક આપણું જીવન બદલી શકે છે. એટલા માટે આપણે સારા પુસ્તકો વાંચતા રહેવું જોઈએ.
વાંચો વધારે સુવિચાર

અન્ય સમાચારો પણ છે...