સુવિચાર:અભાવોમાં પણ પ્રસન્ન રહેવા ઇચ્છો છો તો સારા વિચારો સાથે રોજ ધ્યાન કરો, સંતુષ્ટ રહો અને નિરાશાથી બચવું

5 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

જે લોકો પોતાની વસ્તુઓનું સન્માન કરે છે, પોતાના વસ્તુઓથી સંતુષ્ટ રહે છે અને અન્ય લોકોની સુખ-સુવિધાઓ જોઈને તેને મેળવવાની ઇચ્છા રાખતા નથી, તેઓ હંમેશાં સુખી અને શાંત રહે છે. અસંતુષ્ટ વ્યક્તિ હંમેશાં દુઃખી રહે છે. એટલે હંમેશાં સંતુષ્ટ રહો.

અહીં જાણો આવા જ થોડાં અન્ય સુવિચાર....