સુવિચાર:સમય, વાત અને તક, આ ત્રણેય એકવાર હાથમાંથી સરકી જાય તો પાછા ફરીને આવતાં નથી

એક મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

જે લોકો યોગ્ય સમયે તકને સમજી લે છે અને તેમનો લાભ ઉઠાવે છે, તેમને જીવનમાં અનેક સફળતા મળી શકે છે. સમય, વાત અને તક આ ત્રણેય એકવાર હાથમાંથી સરકી જાય તો પાછા મળી શકતાં નથી. એટલે આ ત્રણેય અંગે સાવધાન રહેવું જોઈએ.

અહીં જાણો આવા જ થોડા અન્ય સુવિચાર......