સુવિચાર:યોગ્ય સમયે આપણને બધું જ મળી શકે છે, સમય પહેલાં કોઈ વસ્તુને મેળવવાની ઇચ્છા રાખવાથી દુઃખ મળે છે

5 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

જૂની કહેવત છે સમય પહેલાં અને ભાગ્ય કરતા વધારે ત્યારે કોઈને કશું મળતું નથી. સમય પહેલાં કોઈ વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા રાખવાથી દુઃખ જ મળે છે. જો આપણે આપણાં સપના પૂરા કરવા ઇચ્છિએ છીએ તો તેના માટે આકરી મહેનત કરવી જોઈએ, કેમ કે મહેનત વિના સપના માત્ર સપના જ રહી જાય છે.

અહીં જાણો આવા જ થોડા અન્ય સુવિચાર...