સુવિચાર:જ્યારે અન્ય લોકોને કોઈ વાત સમજાવવી મુશ્કેલ થઈ જાય ત્યારે આપણે પોતાને સમજાવી લેવા જોઈએ, નહીંતર વિવાદ થઈ શકે છે

9 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

જ્યારે બે લોકો એકસાથે એકબીજા ઉપર ગુસ્સે થઈ જાય છે ત્યારે વિવાદ થઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગુસ્સે થઈ જાય ત્યારે તે સમયે આપણે શાંત રહેવાની જરૂરિયાત હોય છે. આવું કરવાથી વિવાદને ટાળી શકાય છે. જ્યારે કોઈને કોઈ વાત સમજાવવી મુશ્કેલ બને ત્યારે આપણે પોતાને સમજાવી લેવા જોઈએ

અહીં જાણો આવા જ થોડા અન્ય સુવિચાર....