આજનો જીવન મંત્ર:ભગવાન બલિથી નહીં, સત્ય બોલવાથી અને સેવા કરવાથી પ્રસન્ન થાય છે

એક મહિનો પહેલાલેખક: પંડિત વિજયશંકર મહેતા
  • કૉપી લિંક

વાર્તા- મહાત્મા ગાંધીજી ચંપારણના એક ગામમાં સેવા કાર્ય કરી રહ્યા હતા. તે સમયે ત્યાંથી એક સરઘસ નીકળી રહ્યું હતું. ગાંધીજીને ઉત્સુકતા થઈ કે ચંપારણમાં કંઈક તો અલગ થાય છે, હું પણ જોવું કે અહીં કેવા પ્રકારનું સરઘસ નીકળે છે.

સરઘસમાં ગાંધીજીએ જોયું કે એક બકરાને ફૂલનો હાર પહેરવાની શણગારવામાં આવ્યો હતો, તેનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. આ જોઈને ગાંધીજી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેઓ થોડા આગળ ગયા અને સરઘસમાં સામેલ લોકોને પૂછ્યું, 'આ બકરાને આટલો શણગારીને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છો?'

લોકોએ કહ્યું, 'આ બકરાની બલિ ચઢાવવામાં આવશે. દેવીને ભોગ ચઢાવાશે.

ગાંધીજીએ પૂછ્યું, 'દેવીને બકરાનો જ ભોગ કેમ ચઢાવવામાં આવે છે?'

લોકોએ કહ્યું, 'તેનાથી દેવી પ્રસન્ન થશે.' ગાંધીજીએ કહ્યું, સારું, 'દેવીની પ્રસન્નતા માટે બકરો ચઢાવી રહ્યા છો તો દેવીને વધુ પ્રસન્ન કરો, બકરા કરતા તો માણસ સારો છે, માણસનો ભોગ ચઢાવો તો દેવી વધુ પ્રસન્ન થઈ જશે.જો તમે દેવીને પ્રસન્ન કરવા માગતા હો અને કોઈ માણસ ન મળતો હોય તો હું બલિ માટે તૈયાર છું, તમે લોકો મારી બલિ ચઢાવી દો.'

સરઘસમાં સામેલ લોકો એક-બીજાનું મોં જોવા લાગ્યા. કોઈને કંઈ સમજાયું નહીં. ગાંધીજીએ કહ્યું, કોઈ અબોલ પ્રાણીની બલિ ચઢાવવાથી કોઈ દેવી-દેવતા પ્રસન્ન નથી થતા. આ અધર્મ છે. સત્યનું પાલન કરો, સેવા કરો, ત્યારે દેવતા પ્રસન્ન થાય છે.

લોકોએ હાથ જોડ્યા અને તેમની ક્ષમા માગી. ત્યારબાદ તે ગામમાં પશુ બલિની પરંપરા સમાપ્ત થઈ ગઈ.

બોધપાઠ- ક્યારે પણ અબોલ પ્રાણીઓનો વધ ન કરવો જોઈએ. તે તુચ્છ વિચાર છે કે કોઈ દેવી-દેવતા બલિથી પ્રસન્ન થાય છે. હિંસા ગમે તેવી હોય, તે ખરાબ જ હોય છે.