આજનો જીવનમંત્ર:ભગવાન પાસે એવું માગવું જોઈએ જે માત્ર ભગવાન જ આપી શકે છે

એક વર્ષ પહેલાલેખક: પંડિત વિજયશંકર મહેતા
  • કૉપી લિંક

વાર્તા: રામકૃષ્ણ પરમહંસને ગળાનું કેન્સર થયું હતું. તેમને આ બીમારીથી ઘણી તકલીફ થતી હતી, પરંતુ તેઓ કોઈને કહેતા નહોતા. લોકોને ખબર હતી કે પરમહંસ કેટલી પીડા સહન કરી રહ્યા હતા.

જ્યારે પરમહંસની તકલીફ વધી જતી ત્યારે તેઓ આંખો બંધ કરીને બેસી જતા હતા. કોઈને કઈ કહેતા નહોતા. તેમના ભક્ત વારંવાર કહેતા કે, તમે તો કાલી માતાની નજીક છે, માતા તમારી બધી વાતો સાંભળે છે. તમે ધ્યાન કરીને માતાને કહો કે, આ રોગ ભગાડી દે. આ રોગ જતો રહે. મને સ્વસ્થ કરી દો. તમે બોલશો તો માતા આવું કરશે પણ ખરા કારણે દેવી મા તમારી બધી વાતો સાંભળે છે.

પરમહંસે તેમના ભક્તોને કહ્યું કે, તમે લોકો મને વારંવાર આ વાત ના કહો. હું દેવી માનું સ્મરણ મારા શરીરની બીમારી ભગાવવા માટે ના કરી શકું. મારો અને દેવી માતાનો સંબંધ ઘણો અમૂલ્ય છે અને તેઓ તો એક માતા છે. તેઓ જાણે છે મને શું આપવું જોઈએ. સમજી-વિચારીને જ મને આ બીમારી આપી હશે. તેમને મારા માટે જે ઠીક લાગશે તે કરશે. તેઓ મારા માટે જે ઈચ્છે છે તે સારું જ હશે. હું તો માત્ર દેવી માનું ધ્યાન કરું છું.

બોધપાઠ: પરમહંસ સાથે જોડાયેલી આ ઘટના આપણને મેસેજ આપે છે કે, ભગવાન સાથે કઈક માગતી ખૂબ સતર્ક રહેવું જોઈએ. ભગવાન પાસે એવું કઈક માંગવું જોઈએ જે માત્ર ભગવાન જ આપી શકે છે. ભગવાન પાસે ભગવાન જ માગવા જોઈએ. એકવાર ભગવાન આપણા જીવનમાં આવશે તો તેને ભગવાનની ઈચ્છા માનીને સ્વીકાર કરવી જોઈએ. મોટાભાગના લોકો ભગવાન પાસે ભૌતિક વસ્તુઓ માગે છે. આ વસ્તુઓ સાથે જોડાયેલી ઈચ્છાઓ પૂરી ના થાય તો દુઃખ થાય છે. આથી આવી ઈચ્છાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.