આજનો જીવનમંત્ર:સત્સંગ, જાપ અને તીર્થ કરવું, આ કાર્યોમાં અનુશાસન હોય છે, આ કારણે જ તેમને શુભ માનવામાં આવે છે

3 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક

અજામિલ નામના એક બ્રાહ્મણે વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાનું આચરણ ગુમાવ્યું હતું અને એક વેશ્યા સાથે રહેવા લાગ્યો હતો. તેનો એક પુત્ર થયો, જેનું નામ તેણે નારાયણ રાખ્યું. વૃદ્ધા અજામિલ પોતાના દીકરાને નારાયણ-નારાયણ કહીને બોલાવતાં હતાં.

એક દિવસ અજામિલને લેવા માટે યમદૂત પહોંચી ગયા ત્યારે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ ડરી ગયો અને નારાયણ-નારાયણ બૂમો પાડવા લાગ્યો. ભગવાન વિષ્ણુના દૂત પણ પોતાના ભગવાનના નામનો જાપ સાંભળીને ત્યાં પહોંચી ગયાં.

અજામિલ વચ્ચે ઊભો થયો, એક બાજુ યમદૂત ઊભા હતાં અને બીજી બાજુ દેવદૂત ઊભા હતાં. દેવદૂતોએ કહ્યું, આ અમારા ભગવાનનું નામ લઇ રહ્યા છે તો તમે તેને લઇ જઇ શકશો નહીં.

બંને પક્ષની વચ્ચે વિવાદ થવા લાગ્યો ત્યારે દેવદૂતે યમદૂતોની પિટાઈ કરી દીધી. ત્યારે યમદૂત યમરાજ પાસે પહોંચી ગયા અને બધી વાત જણાવી. યમરાજે પોતાના દૂતોને કહ્યું, અમારી આ અંગે ભગવાન સાથે વાત થઇ છે. તેમણે કહ્યું કે થોડી સ્થિતિમાં વ્યક્તિને મૃત્યુ સમયે સન્માન મળવું જોઈએ. આ ખાસ સ્થિતિ છે જો વ્યક્તિ તીર્થ યાત્રામાં હોય, ગુરુ પાસે બેઠો હોય, સત્સંગ કરી રહ્યો હોય અને ભગવાનના નામનો જાપ કરી રહ્યો હોય. આ ચારેય સ્થિતિઓમાં મૃત્યુને વ્યક્તિનું સન્માન કરવું પડશે.

આ પ્રકારે યમરાજે દૂતોને સમજાવ્યું અને ત્યાર બાદ યમદૂત અજામિલને સન્માન સાથે યમલોક લઇને આવ્યાં.

બોધપાઠ- મૃત્યુ તો બધાનું થવાનું છે, પરંતુ છેલ્લાં દિવસોમાં જો કોઈ વ્યક્તિ ગુરુ પાસે બેઠા છે, સત્સંગ કરી રહ્યા છે, જાપ કરી રહ્યા છે અથવા તીર્થ દર્શન કરી રહ્યા છે તો મૃત્યુ સમયે તેમનું મન શાંત રહેશે. આ ચારેય કામ શુભ માનવામાં આવે છે, આ ધાર્મિક કર્મ છે, એટલે નહીં, પરંતુ આ ચારેય કાર્યોમાં અનુશાસનની જરૂરિયાત હોય છે. જીવનમાં અનુશાસન રહેશે તો વ્યક્તિ મૃત્યુનું પણ યોગ્ય રીતે સ્વાગત કરી શકે છે.