pollપોલ
સિરિયલમાં નવા નટુકાકા ઘનશ્યામ નાયક જેટલી લોકપ્રિયતા મેળવી શકશે? તમને શું લાગે છે?
હા, પાત્ર જ એવું છે.
22%
ના, એમના જેવું કોઈ ન થાય.
78%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે