pollપોલ
સરકારી સ્કૂલ અને આંગણવાડીની હાલત અંગે તમે શું માનો છો?
ગુજરાતમાં AAPને મોકળું મેદાન મળી જશે.
33%
બધી સ્કૂલોની હાલત ખરાબ નથી.
11%
સ્કૂલોની હાલત પાછળ શાસકો જ જવાબદાર.
56%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે