pollપોલ
કોરોના કાળ પછી ફરી વાઈબ્રન્ટ સમિટ થઈ રહી છે. તમે શું વિચારો છો?
સરકારના પ્રયાસથી સારૂં રોકાણ આવશે
28%
કોરોના પછી આર્થિક હાલત જોતાં રોકાણ ઓછું આવશે
6%
દેખાડો વધારે છે, રોકાણ તો ઓછું જ આવે છે
38%
ગુજરાતમાં વિકાસની તક જોતાં રોકાણ આવશે
29%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે