pollપોલ
150 વર્ષ જૂની કન્યા શાળાને કુમાર શાળામાં મર્જ કરી દેવાઇ, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
શાળા પુનઃ શરૂ કરવી જોઈએ.
46%
સરકારનો નિર્ણય યોગ્ય છે.
14%
સરકારી શાળામાં સરકારને રસ નથી.
40%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે