pollપોલ
ભારતે તેનું સૌથી નાનુ રોકેટ લોન્ચ કર્યું છે. તમે શું માનો છો?
સ્પેસ રિસર્ચમાં ભારત સારુ કામ કરી રહ્યું છે.
43%
તેમાં સ્કુલના બાળકોને જોડવા તે સારો પ્રયોગ.
50%
અન્ય સેક્ટરમાં પણ રિસર્ચ થવું જોઈએ.
7%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે