pollપોલ
ટ્રેક્ટર ભરીને શ્રીજીની મૂર્તિઓ તળાવમાં ફેંકીને બાપ્પાનું અપમાન કર્યું, એ વિશે તમે શું કહેશો?
મૂર્તિ ફેંકનારા આરોપીઓ સામે કડક પગલાં લેવાં જોઈએ.
27%
ત્યાં હાજર કોર્પોરેટર સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
26%
દર વર્ષે વિસર્જનમાં આવી જ સ્થિતિ થાય છે.
31%
થોડા સમય પછી દરેક લોકો આ ઘટના ભૂલી જશે.
16%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે