pollપોલ
રાજપીપળાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ઇન્સપેક્શન દરમિયાન નર્સિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ડમી દર્દીઓ તરીકે દર્શાવાયા, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
53%
બીજી હોસ્પિટલમાં પણ આવું જ થાય છે.
10%
આ કૌભાંડમાં બધા મળેલા હશે.
21%
તટસ્થ તપાસ કરી સત્ય બહાર લાવવું જોઈએ.
16%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે