pollપોલ
કિડની ખરાબ  થવા પાછળ તમે શું માનો છો?
દારૂ-સિગારેટને કારણે કિડની ખરાબ થાય છે
30%
ઓછું પાણી પીવાથી કિડનીમાં પથરી થાય છે
41%
કાચા ટામેટાંથી કિડનીને નુકસાન થાય છે
10%
વધારે મીઠું ખાવાથી કિડની ખરાબ થાય છે
19%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે