pollપોલ
મદરેસામાં યોગી સરકારે રાષ્ટ્રગાન ફરજિયાત કર્યું છે, જે અંગે તમે શું માનો છો?
યોગી સરકારનો આ નિર્ણય યોગ્ય છે
75%
રાષ્ટ્રગાન પર સરકાર રાજનીતિ કરી રહી છે
14%
આ પ્રકારના નિર્ણયનો કોઈ જ અર્થ નથી
7%
રાષ્ટ્રગાનને અનિવાર્ય ન કરવું જોઈએ
4%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે