pollપોલ
મહારાષ્ટ્રમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટ્યા, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
ઘટાડાથી લોકોને મોટી રાહત થશે.
55%
ભાવ 100 ને પાર છે, લોકોને કંઈ રાહત નહીં મળે.
45%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે