pollપોલ
ચાલુ ટ્રેનની આગળ ધક્કો મારતાં સફાઈકર્મીનો હાથ કપાઈ ગયો, આ બાબતે તમે શું કહેશો?
સફાઈકર્મીને વળતર મળવું જોઈએ.
32%
ધક્કો મારનારની સામે કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.
59%
પ્લેટફોર્મ પર ચાલુ ટ્રેનની એકદમ નજીકથી પસાર ન થવું જોઈએ.
7%
દુર્ઘટના છે, કંઈ કહી શકીએ નહીં.
2%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે