pollપોલ
સગીરાએ વારંવાર રેપ કરનારની હત્યા કરી દીધી છે, આ અંગે તમે શું વિચારો છો?
દુષ્કર્મીને તેના પાપની સજા મળી છે
71%
કાયદો હાથમાં લેવાની જરૂર ન હતી, પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાની જરૂર
7%
પીડિતાને ન્યાય ઝડપથી મળે તે માટે અસરકારક પગલાં ભરવાની જરૂર
21%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે