pollપોલ
અમદાવાદમાં ઓમિક્રોનની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે, તમે શું માનો છો?
લોકો બેદરકારી રાખે છે, ફેલાતાં વાર નહીં લાગે
51%
સરકારે તાકીદના પગલાં ભરવા પડશે
18%
લોકોએ હવે તો સાવધાની રાખવી જ પડશે
20%
ઓમિક્રોન હળવો છે એટલે ગભરાવાની જરૂર નથી
10%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે