pollપોલ
ગેરવર્તણૂક માટે હેલ્થ સેન્ટરની મહિલાઓએ ભાજપ કોર્પોરેટરનો વિરોધ કર્યો છે, આ વિશે તમે શું કહેશો?
કોર્પોરેટ સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
88%
મહિલાઓએ વાતચીતથી ઉકેલ લાવવો જોઈએ.
3%
મહિલાઓનું વિરોધપ્રદર્શન યોગ્ય છે.
8%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે