pollપોલ
એલન મસ્ક પર જાતીય સતામણીનો આરોપ લાગ્યો છે, આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?
મસ્કનું નામ ખરાબ કરવાનું આ ષડયંત્ર છે.
37%
આ આરોપની ગંભીરતાથી તપાસ થવી જોઈએ.
29%
તે અમીર છે, ગુનેગાર હશે તો પણ બચી જશે.
33%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે