pollપોલ
મહારાષ્ટ્રમાં એકનાથ શિંદેની સરકારને લઈને તમારું શું કહેવું છે?
આંતરિક ડખાને કારણે સરકાર લાંબી નહીં ચાલે.
49%
મજબૂત નેતા છે, સરકાર લાંબી ચાલશે.
51%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે