pollપોલ
દિલ્હી-NCRમાં પ્રદૂષણના કારણે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, આ માટે તમે કોને જવાબદાર ગણો છો?
દિલ્હીના લોકોને, જેમણે ફટાકડા ફોડ્યા
34%
નજીકના રાજ્યો, જેમણે પ્રદુષણ વધાર્યું
18%
દિલ્હી સરકાર, પ્રદુષણ રોકવા કોઈ પગલા ન ભર્યા
48%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે