pollપોલ
બજેટને લઈને તમારી શી અપેક્ષો છે?
લોકોનાં જીવન પર મોટી અસર કરે છે.
32%
ખેડૂત હોય કે બિઝનેસમેન, તમામને બજેટની રાહ હોય છે.
27%
બજેટ વગર દેશ ન ચાલી શકે છે.
26%
કોરોનાકાળમાં બજેટનું મહત્ત્વ વધી ગયું છે.
15%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે