pollપોલ
શું તમે માનો છો કે વ્યક્તિ તેના વ્યવસ્થિત કપડાંથી જ ઓળખાય છે?
આજના સમયમાં કપડાંનું નહીં, આવડતનું મહત્વ છે
76%
વ્યક્તિના વ્યવસ્થિત કપડાં મોટો ભાગ ભજવે છે
8%
વ્યક્તિએ પ્રસંગને અનુરૂપ કપડાં પહેરવા જોઈએ
16%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે