pollપોલ
વિદ્યાર્થીઓ વિદેશ જાય છે, તેની પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે?
હાર્દિકનું નિવેદન યોગ્ય છે
37%
ભારત કરતાં સારી કમાણી વિદેશમાં થાય છે
42%
ભારતમાં જોઈએ તેવા સ્કોપ નથી
21%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે