pollપોલ
કાનપુર હિંસાને લઈને શહેર કાજીએ વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે, તે અંગે તમારું શું માનવું છે?
કાજીએ આવું ભડકાવનારું ભાષણ ન આપવું જોઈએ
40%
આવું નિવેદન ફરી હિંસા ભડકાવી શકે છે
36%
બંધારણીય રીતે વિરોધ કરવો યોગ્ય છે
24%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે