pollપોલ
નિવૃત સૈનિકને પોતાના હક માટે લડત આપવી પડે છે, આ અંગે તમે શું માનો છો?
હક માટે આંદોલન કરવું પડે તે વાત જ શરમજનક છે
52%
સરકારે શાંતિથી તેમની વાત સાંભળી કાયમી નિવેડો લાવવો જોઈએ
39%
ઉગ્ર દેખાવો ન કરીને પોતાની વાત રજૂ કરવી જોઈએ
2%
નિવૃત સૈનિકોની અમુક માગ અયોગ્ય છે
7%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે