pollપોલ
ભારતીય સેનામાં થયેલા ફેરફારોમાંથી કયો ફેરફાર સૌથી મહત્ત્વનો છે?
CDSની નિમણૂક
16%
સ્વદેશી હથિયારો પર ભાર
22%
નવાં હથિયારોની ખરીદી
14%
આધુનિકીકરણ પર ફોકસ
48%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે