pollપોલ
ભાજપ સંગઠનની કોર કમિટિમાં રૂપાણી અને પટેલને પાછા લેવાયા, તમે શું માનો છો?
બંનેની વાપસીથી ભાજપને ફાયદો છે
57%
બંનેની વાપસીથી ભાજપને ફેર નહીં પડે
26%
કાંઈપણ કહેવું વહેલું છે
17%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે