pollપોલ
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું રાષ્ટ્રગીત વાગશે, પરંતુ બીજુ ગીત વાગવા લાગ્યું, આ વિશે તમે શું કહેશો?
મેનેજમેન્ટ ટીમે આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
48%
માણસ છે ભૂલ થઈ પણ જાય.
27%
આવી ભૂલોથી પાર્ટીની છબી ખરાબ થાય છે.
25%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે