pollપોલ
પ્રદૂષણ ઘટાડવા સ્કૂલ-કોલેજો બંધ કરાઈ, આ અંગે તમારું શું માનવું છે?
સ્કૂલો બંધ કરવાથી પ્રદૂષણ નહીં ઘટે
31%
સરકારનાં પગલાં યોગ્ય છે, પ્રદૂષણ ઘટશે
8%
ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો વ્યાપ વધારવો જોઈએ
28%
સરકારે વધુ કડક પગલાં ભરવાં જોઈએ
32%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે