pollપોલ
ઓમિક્રોનના કારણે ભારત અને દુનિયામાં આવી રહેલી કોરોનાની સુનામીના જોખમ અંગે શું કહેશો?
તમામ લોકોએ કોવિડ પ્રોટોકોલનું પાલન કરવું જોઈએ.
38%
સૌએ વેક્સિનના બંને ડોઝ જરૂર લેવા જોઈએ.
19%
સરકારોએ ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેસિંગને હજુ વધારવા જોઈએ.
8%
કોરોનાના પ્રતિબંધો કડકાઈથી લાગુ કરવા જોઈએ.
36%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે